หมอหวาน

จำหน่ายยาหอม ๔ ตำรับของหมอหวาน และยาไทยตำรับอื่นๆ

บำรุงชาติสาสนายาไทย

เปิดทำการทุกวัน เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

เลขที่ ๙ ซอยเทศา ถนนบำรุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทร. ๐๒ ๒๒๑๘๐๗๐

info@mowaan.com, Line: @mowaan