๔ ตำรับยาหอมของหมอหวาน

๔ ตำรับยาหอมของหมอหวาน

ยาหอมอินทรโอสถ

- แก้อ่อนเพลีย แก้เสมหะ บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง

รับประทานเมื่อมีอาการครั้งละ ๓-๕ เม็ด

ตัวยาสำคัญ: รากแฝกหอม, อบเชยญวน, เห็ดนมเสือ, หญ้าฝรั่น, ชะมดเช็ด, โคโรค